Sistem Cantilever

Sistemul de rafturi Cantilever sau rafturi cu console este utilizat pentru depozitarea materialelor foarte lungi cum ar fi ?evi, profile sau pl?ci de lemn, plastic sau PAL.

Se preteaz? de asemenea pentru stocarea tablelor sau a bunurilor de valoare de mari dimensiuni, cum ar fi l?zi sau casete.

Sistemul const? din coloane verticale pe care se fixeaz? bra?e orizontale prev?zute la cap?t cu opritoare.Produsele sunt depozitate in pozi?ie orizontal? pe bra?e, manual sau folosind stivuitoare sau macarale.Stativele se dimensioneaz? conform cerin?elor fiec?rui beneficiar, iar depozitarea se poate face pe o singur? latur? sau pe ambele laturi ale raftului.

F?r? a necesita coloane în partea din fa??, sistemul cantilver este mai rapid de înc?rcat ?i desc?rcat decât stelejele standard pentru pale?i.Se potrive?te foarte bine ?i pentru pl?ci de material ?i bunuri voluminoase.

Avantajele sistemului Cantilever

• Este sistemul ideal pentru depozitarea produselor cu lungimi mari

• Depozitare în ordine ?i siguran?? a produselor voluminoase

• Maximizare a spa?iului orizontal

• Se preteaza a fi utilizat în interior cât ?i în exterior

• Nu exist? o limitare de lungime pentru produsele stocate

• Lungimea raftului ?i distan?a dintre profilele pot fi ajustate în func?ie de greutatea înc?rc?rii

• Fiecare raft proiectat ?i produs în func?ie de nevoile precise ale clientului

• Greutatea m?rfurilor determin? dimensiunile profilelor I utilizate.

• Un design robust, potrivit pentru medii de lucru dificile.

• Coloanele, t?lpile ?i bra?ele sunt realizate din europrofile IPE

• Bra?ele cantilever-ului sunt fixate de stâlpi ?i pot fi mutate cu u?urin??.

• Sistemul cantilever este realizat conform cu standardele europene curente, elaborate de FEM

• Managementul calit??ii este conform cu EN ISO 9001:2000 implementat ?i certificat de TUV RHEINLAND