Sistem Conventional

Sistemul CONVENTIONAL pentru depozitarea pale?ilor este cea mai folosit? solu?ie de depozitare. Stelajele cu un singur rând sau cu dou? rânduri sunt separate prin culoare largi, ale c?ror dimensiuni pot fi adaptate astfel încât s? fie potrivite pentru motostivuitoarele existente ale clientului.

• Accesibilitate 100% la fiecare palet

• Sistemul dispune de un grad ridicat de ajustabilitate pentru diferitele tipuri de pale?i ?i pentru folosirea cât mai eficient? a spa?iului disponibil.

• Se folosesc motostivuitoare conven?ionale, ajutând la eficientizarea costurilor

• U?or de montat ?i de repozi?ionat

• Pot fi atinse grade de ocupare mari