Sistem cu deschidere mare

Acest sistem reprezint? alegerea potrivit? pentru depozitarea m?rfii grele sau voluminoase.

Sistemul acoper? game de aplica?ii care variaz? de la depozitarea unei singure unit??i pân? la sisteme de depozitare complexe.

Foarte robust

• Pân? la 1020 kg înc?rcare a unei perechi de grinzi

• Profilul coloanei este 63 x 45 mm, iar cadrul este nituit

• T?lpi de sus?inere din material galvanizat

• Grinzi ?i cadre cu o capacitate mare pentru depozitarea obiectelor grele

• Posibilitatea de a depozita produse cu lungimi de pân? la 4,5 metri

• Un sistem modular foarte adaptabil, u?or de modificat ?i extins

• Rapid ?i simplu de instalat

• Profilul grinzii este de tip treapt? cu în?l?imea de 25 mm

• Permite alegerea mai multor tipuri de poli?e.

• Bol?ul de siguran?? previne dizlocarea accidental?