Sistem Drive-In

Acest sistem este folosit acolo unde este necesar? ob?inerea unei densit??i ridicate de depozitare. Este utilizat frecvent în instala?ii cu un num?r sc?zut de tipuri de produse. Pale?ii sunt depozita?i într-un sistem cu 2 blocuri, în general deservit de un singur culoar de operare.

Motostivuitoarele p?trund în stelaj pentru a l?sa sau pentru a ridica pale?ii care sunt depozita?i pe ?ine în console plasate de-a lungul sistemului.

• Densitatea ridicat? de depozitare permite depozitarea unui num?r mai mare de pale?i pe metru cub decât în cazul altor solu?ii de depozitare

• Rota?ie redus? a stocului care este potrivit? pentru depozitarea bunurilor de sezon ?i în situa?iile în care au loc schimb?ri rapide de stoc

• Ideal pentru depozitarea produselor care necesit? o temperatur? sc?zut? sau a aplica?ilor de depozitare în vrac

• Potrivit pentru înc?rc?turi fragile, care se deterioreaz? u?or ?i nu pot fi suprapuse