Sistem Pull Out Unit

Sistemul pull-out unit permite manipularea manual? a bunurilor, direct din raft, f?r? a le scoate de pe palet, asigurând astfel siguran??, eficien?? ?i ergonomie maxime. Unit??ile de tip Pull-out reprezint? parte a unui sistem de rafturi extrem de eficient pentru depozitare ?i manipulare.

Acestea sunt proiectate pentru a fi trase cu foarte pu?in efort, chiar atunci când au înc?rcarea maxim? de 1000 kg. Când unitatea se afl? în pozi?ia extins?, o persoan? ar trebui s? poat? ajunge la toate obiectele f?r? a-?i for?a spatele sau a-?i arcui corpul. Unit??ile Pull-out sunt disponibile în varianta montat? pe podea sau în cea montat? pe grind?. Toate unit??ile sunt livrate cu rulmen?i cu bile pentru o manevrare facil?.

Unit??ile pull-out pot fi livrate conform cu tipul de bunuri, raportul greutate/volum, pozi?ionarea în raft, pentru a ob?ine o eficien?? logistic? optim?, care include un nivel de lucru adecvat pentru muncitor.

Caracteristici generale ale sistemului:

• Design solid care folose?te rulmen?i cu bile.

• Permite manipularea produselor din trei p?r?i ale paletului.

• Este livrat al?turi de o serie de accesorii, formând seturi pentru montajul pe podea sau pe raft.

• Sertarul este blocat în pozi?ia închis? ?i se deblocheaz? prin sucirea mânerului.

• Culoare standard: RAL 5010. La cerere sunt disponibile ?i alte culori.

• Posibilitate de realizare a solu?iilor speciale.