Sistem Push Back

Un tip de depozitare dinamic?, unde pale?ii sunt depozita?i 2, 3 sau 4 în adâncime. Pale?ii sunt înc?rca?i pe un c?rucior glisant cu role care împinge ascendent ceilal?i pale?i pe o ?in?. Când un palet este ridicat, pale?ii r?ma?i vor coborî în locul acestuia.

Pale?ii pot fi ridica?i doar dintr-o parte a stelajului.

• Acces rapid c?tre toate liniile de pale?i.

• Folosirea la maxim a suprafe?ei podelei.

• Pot fi depozitate împreun? diferite tipuri de pale?i

• Recomandat pentru depozitarea în cantit??i mari sau pentru folosirea

în depozite cu produse congelate