Sistem Shuttle Satelit

Este un sistem de depozitare semi-automat. Manevrarea m?rfii în interiorul raftului se face cu ajutorul unui c?rucior controlat prin telecomand? de c?tre utilizator iar în afara raftului cu ajutorul unui motostivuitor standard.

Sistemul satelit ofer? o serie de avantaje unice:

• Vitez? foarte ridicat? în manipulare.

• Gradul de ocupare realizat poate fi unul ridicat.

• Distan?a dintre pale?i poate fi ajustat? cu maxim?

• Are o func?ie de oprire automat? pentru a economisi

durata de via?? a bateriei.

• Poate lucra atât în mod FIFO cât ?i LIFO.

• Poate fi folosit ?i în mediu rece ?i de congelator.

• Nu necesit? echipament specializat

• U?or de utilizat ?i de între?inut

• Nu are limit?ri privind adâncimea stelajului.